SERVICES

产品与服务

070视频会议

便利实用的协同作业工具

 

视讯与语音
•    高画会多方影音视频会议
•    主持人主控权
•    4人版/100人版 共同与会(100人影音分享)

 

桌面与文件分享
•    计算机桌布及档案分享(音效可同时分享)
•    分享手机桌面

 

远程控制桌面
•    可远程控制他人计算机及鼠标

 

Outlook行事历整合
•    可透过 Outlook/ Google发送会议行程通知
•    SMS
•    复制会议室连结

 

支持行动应用设备
•    可支持iOS及Android参与云端视频会议
 

  • 请按此处与我们连络
  • 洽询专线:070-1017-1136